Rudolf Chlad

Fyzioterapie – zabýváme se a řešíme např.:

 • bolesti krční, hrudní a bederní páteře
 • výcviku hlubokého stabilizačního systému páteře
 • terapii blokád páteře a končetinových kloubů
 • bolesti z přetížení pohybového aparátu
 • problematiku svalových dysbalancí, i u dětí
 • korekcí pohybových stereotypů
 • problematiku poúrazových a pooperačních stavů
 • Hernicaci meziobratlových plotének
 • Úponových bolestí a šlacho-svalových obtíží
 • Stavů po operacích páteře a ortopedických operacích
 • Vadného držení těla a funkčních poruch

Sportovní fyzioterapie:

 • preventivní pohybové programy
 • korekci stávajících pohybových programů
 • strečink, posilování, stabilizace
 • výběr vhodných kombinací cviků dle aktuálního zdravotního stavu
 • terapii sportovních bolestí
 • výběr vhodných regenerací a kompenzačních cvičení
 • kineziologické tejpovací techniky

POUŽÍVANÉ METODY A TECHNIKY VYCHÁZEJÍ Z NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ VE FYZIOTERAPII,
KTERÉ JSEM MĚL MOŽNOST BĚHEM SVÉ PRAXE POZNAT.